MENU

Member

Professors

Professor Takahisa OHJI
Associate Professor Kenji AMEI
Assistant Professor Kyohei KIYOTA

Students

M2 Hikaru AOKI
  Kazufumi AOYAMA
  Seishiro OSATO
  Yuki KOMATA
  Satoshi KUSANO
  Yuto SUGIURA
  Shogo TAKESHIMA
  Sota NAKAJIMA
  Kazuki NARUSE
M1 Nagisa ARAKI
  Kosuke ICHIYANAGI
  Tetsuya OKAZAKI
  Hiroki HIGASHI
  Riku FURUKAWA
  Kaiza MAKINO
  Naoki MIYATA
  Soichiro YAMAGUCHI
B4 Naoaki ANDO
  Haruka ISOGAI
  Tatsuhiro INOUE
  Kazuki KAWASE
  Akira KURACHI
  Takaya SHIMIZU
  Daiki TANAKA
  Shugo NAGASAWA
  Ryo MIYAUCHI