MENU

Member

Professors

Professor Takahisa OHJI
Associate Professor Kenji AMEI

Students

M2 Yusuke AKIMOTO
  Kohei NISHI
  Reiji HASHIZUME
  Takayuki MIZUNO
  Junki YUI
  Ryuto YOSHIDA
M1 Shunya IORI
  Yusuke IWASA
  Shuya KUREBAYASHI
  Kazuki TAKESHIMA
  Tomoo TSUZUKI
  Takahiro NAGAI
B4 Taisei OGIHARA
  Shoei KUMAKI
  Yuta KODE
  Teruto NAKANO
  Ryohei NAGAMORI
  Rin NANBU
  Shunnosuke HATANAKA
  Shoma MURAKAMI
  Yudai YOSHIZAWA

Alumni