MENU

Member

Professors

Professor Takahisa OHJI
Associate Professor Kenji AMEI
Specially Appointed Assistant Professor Kyohei KIYOTA

Students

M2 Akimichi ASAHI
  Takeyuki KATSURAGAWA
  Akito KUMAGAI
  Ryo SAWADA
  Kazuki SUDA
  Shun-ichi TSUJIGUCHI
  Tomohiro FUJITA
  Ryuto HONGO
  Hiroki WATANABE
M1 Hikaru AOKI
  Kazufumi AOYAMA
  Seishiro OSATO
  Yuki KOMATA
  Satoshi KUSANO
  Yuto SUGIURA
  Shogo TAKESHIMA
  Sota NAKAJIMA
  Kazuki NARUSE
B4 Nagisa ARAKI
  Kosuke ICHIYANAGI
  Tetsuya OKAZAKI
  Hiroki HIGASHI
  Riku FURUKAWA
  Kaiza MAKINO
  Naoki MIYATA
  Soichiro YAMAGUCHI